Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Pomôžme im spoločne

Zmeňme životy detí k lepšiemu

home13-il-1
bannerDievca
home13-il-3
logobannerPajac
Naša vízia pre lepšiu budúcnosť

Týmto sa riadime

Neexistujú veľké objavy a skutočný pokrok ,ak je na svete čo i len jedno nešťastné dieťa.

— Albert Einstein —

Občianske združenie Malé zázraky sa venuje pomoci zdravým a hendikepovaným deťom, ktoré sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi.

Prioritami nášho OZ....

Prioritami nášho OZ je osobnostný rozvoj detí s mentálnym, fyzickým či kombinovaným zdravotným postihnutím a uľahčenie ich zaradenia sa do plnohodnotného života.
Poskytujeme všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania a výchovy.

Zabezpečujeme základné potrebné veci ako...

Zabezpečujeme základné potrebné veci, ako sú jedlo, pomôcky do školy, oblečenie, finančne zabezpečujeme dopravu do školy a podobne.

Organizujeme aktivity ako...

Organizujeme hipoterapiu, detské tábory, zábavno-vzdelávacie výlety.

Aktivity nášho OZ sú zamerané na pomoc...

Aktivity nášho OZ sú zamerané na pomoc a vytváranie malých zázrakov deťom a mládeži, ktoré pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu rozvíjať svoje nadanie, schopnosti či prežívať šťastné detstvo ako ich rovesníci z lepších sociálnych vrstiev.

20

Roky
Pôsobenia

30

skvelé
dobrovolníčky

1100
+

donácií
za mesiac

250

úspešných
kampaní

Aktivity, ktorými meníme životy

Ako sme už spoločne pomohli deťom v núdzi

home13-ib-1

Pomoc rodinám

Pomáhame nakúpenim pomôcok do škôl, pre správnu hygienu a pomoc aj pre celú domácnosť.

home13-ib-3

Rehabilitácie

Pomáhame nájsť a financovať potrebné rehabilitácie alebo lekárske zákroky pre deti.

home13-ib-2

Úspešné zbierky

Vytvorenie úspešnej finančnej zbierky pre zdravotne a mentálne hendikepovéneho chlapčeka.

home13-il-4
carolinePhoto
home13-il-6
Ako to všetko začalo

Zoznámte sa s našimi hrdinkami

Tento tím tvoria tri ženy, na čele so zakladateľkou, ktorá denne pracuje s týmito detičkami. Všetky sme si prešli ťažkými a náročnými životmi v detstve a aj v dospelosti, ale našli sme v sebe silu bojovať a prekonať prekážky. Spojilo nás túžba vrátiť to, čo sme samé dostali – druhý život. Túžime po sebe zanechať, krásne stopy v tomto svete.

Okrem nás tu máme ešte jedného člena, ktorý sa stará o marketing a oslovuje ľudí. Je to príjemný mladý muž s fyzickým hendikepom, ale nič mu to nezoberie na chuti pomáhať robiť malé zázraky. Veríme, že každý z nás môže byť niekomu nádejou a oporou a že spolu môžeme urobiť veľa dobrého pre tých, ktorí to potrebujú.

2450
+

Šťastnejších detí

800
+

zabezpečenýc rodín

200

Táborov a akcií

Plány pre budúcnosť

Ako tento rok môžeme spolu pomôcť deťom?

Uskutočňovať nákup šatstva, jedla, výživových doplnkov, špeciálnej stravy, hygienických pomôcok, školských pomôcok, zdravotníckych pomôcok a pod.
Vyvíjanie aktivít smerujúcich k psycho-motorickému napredovaniu zdravotne postihnutých osôb
Oboznamovanie širokej verejnosti s problematikou zdravotne postihnutých osôb s cieľom ich integrovania do spoločnosti

 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä

Organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, uskutočňovanie táborov, víkendových pobytov pre deti, mládež i širokú verejnosť zdravotne postihnutých osôb
Presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni
Podporovať zdravotne postihnuté osoby, zabezpečovať pre zdravotne postihnuté osoby programy na rehabilitácie
Podpora a poskytovanie materiálnej a finančnej pomoci pre osoby s telesným, mentálnym postihnutím alebo s iným zdravotným znevýhodnením
Uspokojovanie mnohostranných záujmov, formovanie a rozvoj pomoci pre zdravotne postihnuté osoby
Vytváranie vhodných rodinných podmienok pre zdravotne postihnuté osoby
Vytváranie vhodných podmienok na dosiahnutie čo najvyššieho možného stupňa samostatnosti, doplnkové terapie
Poskytovať bezplatné poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny
Zlepšovať podmienky v oblasti materiálneho zabezpečenia zdravotne postihnutých osôb realizáciou stavebných úprav, ktoré sú nevyhnutné na zvýšenie komfortu a samostatnosti zdravotne postihnutých osôb (napr. bezbariérový prístup a pod.)
Vykonávať hospodársku činnosť, zbierky, benefičné a ďalšie aktivity zamerané na získavanie finančných a materiálnych prostriedkov na rozvoj činnosti združenia a jeho služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny

A mnoho ďalších…

Galéria

Fotky našej spoločnej pomoci

Prispejte

Môžeme spoločne pômocť

Z technických príčin sa nedá teraz platiť cez platobnú bránu. Prosím, posielajte Vaše príspevky priamo na bankový účet.

Prispieť do zbierky Malé zázraky
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00€

Podporiť nás môžete aj priamo zaslaním finančných prostriedkov na tento účet: SK63 0900 0000 0051 7738 5121GIBASKBX

Príbehy

Skutočná pomoc pre tých, čo ju potrebujú

PribehVianoce

Šťastné Vianoce

Nech sú detské Vianoce pre tých najzraniteľnejších, nezabudnuteľné.

Každý rok venujeme desiatkam hendikepovaným deťom nezabudnuteľné Vianoce. Vianoce, aké nemôžu zažívať pre nedostatok prostriedkov a možností.

familyPribeh

Nový štart 

Domov pre matku s piatími deťmi. 
Pomoc pre  maminu s piatími malými deťmi, ktorý trhal za srdce, bol našim prvým výrazným úspechom v histórii nášho OZ MZ. Vďaka  OZ MZ v spolupráci s našimi priateľmi, sa nám podarilo nájsť bývanie pre rodinu, ktorá sa pred Vianocami ocitla na ulici. OZ MZ jej dopomohlo k štartu nového života v podobe zabezpečenia bývania, práce a uhradenia bývania na prvé mesiace. 
 
deckoPribeh

Dôstojný život.

Vanesska je dievčatko, ktoré sa narodilo s mentálnou poruchou a ťažkou diagnózou čriev . Následne sa v jej živote vyskytli aj tažké nádorové ochorenia, ktoré jej oslabili zrak, obmedzili jej pohyb a z dievčatka sa stal ležiaci pacient. Táto rodina žila v nedôstojných podmienkach, kde Vanesska žila bez potrebných hygienických pomôcok, liekov, ktoré si matka nemohla dovoliť a taktiež ich domácnosť nemala základne spotrebiče, ktoré sme z darcovských prostriedkov zakúpili. 
 
Rehabilitacia Viktorky vdaka pomoci

Zabezpečená liečba pre Viktorku

Viktorka čelí nezvratnému zdravotnému stavu,a jej život sa bude odvíjať od pomoci a podpory,ktorú sme jej dokázali poskytnúť.Sumou 2247€, sme Viktorke dokázali pokryť potrebné lieky a rehabilitácie na zopár mesiacov. S pomocou vozíčka a neúnavných zápasov o každodenné úlohy svojho života,sa učí oceniť každý úsmev a každý malý krok, ktorý pre ňu znamená svet.

Jurkové skvalitnenie života

Jurko je deväť ročný chlapček, ktorý sa narodil s ťažkými vadami. Mentálnou aj fyzickou. Mikrocefália je názov pre prvú vývinovú poruchu u Jurka a následne ju dopĺna ťažký stupeň skoliózy chrbtice. Bez potrebného,náročného zákroku, by Jurko ostal ležiacim pacientom. Našou prioritou bolo pomôcť zastrešiť Jurkovi pohybové rehabilitácie, špeciálne chodítko, lieky. Vďaka úspešnej zbierke, Jurko absolvoval radu potrebných rehabilitácií.