Občianske združenie

Malé zázraky

Neexistujú veľké objavy a skutočný pokrok ,ak je na svete čo i len jedno nešťastné dieťa.

— Albert Einstein —

Naše služby

Občianske združenie Malé zázraky sa venuje pomoci zdravým a hendikepovaným deťom, ktoré sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi.

  • Prioritami nášho OZ je osobnostný rozvoj detí s mentálnym, fyzickým, či kombinovaným zdravotným postihnutím a uľahčenie ich zaradenia sa do plnohodnotného života.
    Poskytujeme všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania a výchovy.
  • Zabezpečujeme základné potrebné veci ako sú jedlo, pomôcky do školy, oblečenie, finančne zabezpečujeme dopravu do školy a pod.
  • Organizujeme hipoterapiu, detské tábory, zábavno-vzdelávacie výlety.
  • Aktivity nášho OZ sú zamerané na pomoc a vytváranie malých zázrakov deťom a mládeži, ktoré pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu rozvíjať svoje nadanie, schopnosti, či prežívať šťastné detstvo ako ich rovesníci z lepších sociálnych vrstiev.

Niečo o nás

Naše OZ vzniklo so zámerom osloviť širšiu verejnosť s prosbou o pomoc. Jeho zámerom je skvalitniť zdravotne, či sociálne znevýhodneným deťom ich životy.

Pred oficiálnym vznikom OZ MZ, som za rozsiahlou pomocou deťom zo sociálne slabšej vrstvy stála ako súkromná osoba.
Bola som začínajúca učiteľka v súkromnom školskom zariadení a pracovala so zdravotne znevýhodnenými deťmi.
Tohto času pôsobím ako vychovávateľka v Špeciálnej základnej škole, kde pracujem s deťmi, ktoré majú kombinované postihnutia, a z toho vyplývajúce špeciálne potreby.

Prevažná väčšina týchto detí, s ktorými počas svojej práce denne prichádzam do kontaktu je zo sociálne slabších rodín.
Keďže mi moja práca odhalila mnoho nedostatkov, ktorými deti trpia a nie je v mojich silách ako súkromnej osobe pomáhať im z vlastných zdrojov, odhodlala som sa založiť toto OZ, cez ktoré by som rada plnila ich detské sny.
Slovenský herec František Kovár na otázku, či sa dá šťastie niekomu dať, alebo ukradnúť odpovedal:

Môžete sebe alebo inému – peniazmi, náklonnosťou alebo iným spôsobom pomôcť prekonať jeho ťažké chvíle v živote, ale môžete pomôcť aj obyčajným úsmevom počas dňa.
Spríjemniť život iným, a šťastie pocítite z ich vďačnosti.“

V každom príspevku, ktorým prispejete, a z ktorého bude zakúpené jedlo, oblečenie, uhradené náklady na dopravu do školy, pomôcka, hračka, výlet, či športová aktivita bude kúsok z Vás, kúsok času Vášho života a Vašej energie, a to všetko sa prenesie do pocitu šťastia týchto detí.
Prosím, buďte kúskom svetla v ich živote, kúskom radosti v ich očiach, kúskom smiechu na ich tvári.
Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Podporili nás

Kontakt

Telefón

+421 948 656 086

Email

malezazraky@gmail.com

IČO

53572 751

Číslo účtu / IBAN

SK 63 0900 0000 0051 77 38 51 21